Projekt

BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński realizuje Projekt w ramach Konkursu nr 2 – Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2016 pt. “Konstrukcja i technologia wytwarzania cystern kriogenicznych” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0581/16.

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i konstrukcji cystern do transportu drogowego gazów kriogenicznych.

Całkowita wartość projektu: 24,348,914.94 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11,580,121.44 PLN

Dedykowana strona projektu: www.cysternalng.pl

Udostępnij wpis

Ostatnie aktualności

[RU] Projekt

[EN] Projekt

[RU] Podziękowania

[EN] Podziękowania

Podziękowania

[RU] GAZELE BIZNESU 2012

Gwarancja jakości

Jako producent cystern drogowych, zawsze stawiamy na jakość naszych produktów. Dlatego też, oferujemy naszym klientom gwarancję jakości naszych wyrobów.